Постижения и награди - Нашият свят

Награди по английски език 2014/15 г. ЧОУ „Д-р Петър Берон” с гордост обявява резултатите от Националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 2014-2015 г., което се проведе на 15.11.2014 г. от в гр.Монтана под мотото "Four eyes see more than two": В групата 5-7 клас- трето място за Артър Николофф от 5 клас. На областния кръг на състезание...

2016/17 г.СЪСТЕЗАНИЕ "ТАРАЛЕЖ ОБЩЕСТВО, 2016-2017ГОД. Паола Пламенова Рангелова 2в-  30 т., максимален брой Рая Албенова Родопманова 2г - 30 т., максимален брой  Природа С максимален брой точки 30 са: София Дойчинова Стоянова 1 кл.Селин Калинова Каменова 2 кл.Теодор Савчев 2 кл.Бойко Светлозаров Славейков 3 кл.Христо Радостинов Хасърджиев 4 кл. 2015/16 г. Любословие - класи...

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2016/17 Математическо състезание "Математика без граници" зима  Математика без граници - Зима 2016- 2017 Математическо състезание "Математика без граници" есен  Математика без граници - Есен 2016- 2017 Медалисти от „Софийски математически турнир” 2016-17  1 клас:Богдан Христов Урумов,Борис Радославов Порожанов,Елица Стоилова Ар...

2014/15 г. Национално състезание „Таралеж“, модул „Природни науки“- с максимален брой точки са Виктория Грозданова, Диляна Дойкова, Елена Маврова, Елица Алекова, Киара Михайлова, Симеон Янков, Симона Чоролеева, Теодор Маринов и Филип Кантутис, 2 кл., Ава Ненова, Александра Калоянова, Александра Николова, Артър Николофф, Георги Илиев и Михаела Андонова, 5 кл., Денис Величко...

Частно училище и частна детска градина в София | Д-р Петър Берон