По традиция всяка година ЧОУ „Д-р Петър Берон” организира езиков лагер съвместно с Cambridge Education Group.

English in Action е едноседмичен езиков курс, който се провежда по време на пролетната ваканция от квалифицирани британски преподаватели. Обучението е изнесено в комфортен комплекс сред природата и представлява съчетание от активен учебен процес (6 учебни часа всеки ден) и спортни занимания. Акцентът е поставен върху непрекъснатото общуване на английски език, както по време на, така и извън учебните занятия. Учениците са разпределени в групи според нивото на владеене на езика, а работата във всяка група отговаря тематично и лексикално на потребностите им.