Спортът е неразделна част от философията, целите и уникалния стандарт на Частно основно училище и детска градина „Д-р Петър Берон”. Часовете по физическо възпитание, извънкласните занимания със спорт и спортно-състезателната дейност имат общи цели и задачи, като:

-популяризиране и развитие на масовия спорт, като предпоставка за активна двигателна дейност и укрепване здравето и жизнеспособността на децата и учениците;

-съдействие за превръщането на физическите упражнения и спорта в начин на живот;

-стремеж към спортна усъвършенстване, дисциплина, чувство за отговорност, екипност, трудолюбие, спазване марала и етиката.

В учебния план са залегнали спортове като: лека атлетика, баскетбол, волейбол, тенис, тенис на маса, танци, футбол, плуване и таекуондо.

В извънкласните форми повече от 30 деца се занимават в групите по футбол и тенис, като отборите на училището по футбол заемат винаги челни места в класирането на различни първенства и турнири.