Прием 2024/2025 г.

ЧОУ „Д-р Петър Берон“ стартира прием на ученици в подготвителен и първи клас за учебната 2024/2025 година от 01.11.2023 година.

ЧОУ "Д-р Петър Берон"

Стимулиране пълноценното им физическо развитие с активен спорт - плуване, тенис на корт, таекуондо, ски училище, футбол!

ЧОУ "Д-р Петър Берон"

Създаване условия за развитие на заложбите на децата в Ателиета по интереси /театър, танци, изобразително изкуство, журналистика, музика, енциклопедични знания, компютърна грамотност/

ЧОУ "Д-р Петър Берон"

Съчетаване на общообразователната подготовка с интензивно чуждоезиково обучение по английски език.

Други новини

Сертификати на Кеймбридж

Както всяка година, така и тази по традиция в ЧОУ „Д-р Петър Берон” раздадохме сертификатите на учениците, явили се и успешно издържали изпитите на Кеймбридж. В начален курс се явиха 28 ученици в трите нива на Cambridge Young Learners: Starters - 17, Movers- 8, Flyers - 3. От учениците в основен курс се явиха 10 ученици на нивата KET - 5, PET - 3 , First Certificate of Cаmbridgе - 2. Имаше много усмивки в очите на всички – на деца, на родители и на учители. И много гордост от постигнатите резултати. И много вяра, че това е единствено възможният път на развитие. И на успех. Във всичко!

Частно училище и частна детска градина в София | Д-р Петър Берон