Създадена с много любов към децата, Частна детска градина "Д-р Петър Берон" работи за щастието на вашите деца.
Ако искате:

 • Да живеят в непосредствен ежедневен досег с живата природа.
 • Да им бъде осигурена атмосфера на обич, радост и разбиране.
 • Да бъдат възпитавани като творци.
 • Да бъдат мислещи и самостоятелни.

Програма

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Български език

Съвременни, привлекателни и атрактивни методи и форми на работа, насочени към овладяване на родния език.

 • Ранно чуждоезиково обучение – ежедневни занимания по английски език
 • Математика

Поставяне началото на нов и актуален подход за стимулиране на познавателната активност на децата в областта на математиката.

 • Природа и свят

В света на растенията и животните – наблюдавай внимателно и изследвай смело.

 • Социален свят

Включване на децата в дейности,гарантиращи изграждането на правила, норми и модел на поведение.

 • Конструиране,моделиране,обработва на различни по състав материали,грижа за себе си и дома.
 • Изобразително изкуство

Пътят на обучението преминава през:

 • Възприемане на действителността
 • Откриване и възприемане на изкуството
 • Изящна и приложни дейности
 • Музика
 • Начална музикална култура
 • Стимулиране и поощряване на детската музикалност
 • Игрова култура и пресъздаване – да играем и да знаем
 • Драматизация – куклен театър

Запознаване с различни техники, възможности за свобода на детето в роля

 • Спорт
 • Ски
 • Карате

И още: Зелено училище, Бяло училище, Синьо училище