Трудно е с няколко думи да се предаде атмосферата и духът на нашето частно училище и детска градина. Да обучаваш, възпитаваш и се грижиш за децата на България е призвание за всеки учител в ЧОУ ,Д-р Петър Берон", гр. София. Те са надеждата на идващото утре и смисълът на Живота ни. Ние вярваме, че всяко дете има свои идеи, мисли, представи, талант да създава, претворява своя свят и артистичен усет. С много любов, търпение и професионализъм искаме децата да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи.

Основни приоритети на нашето училище са:

  • съчетаване на общообразователната подготовка с интензивно чуждоезиково обучение по английски език.
  • стимулиране пълноценното им физическо развитие с активен спорт /плуване, тенис на корт, карате, ски училище, футбол!
  • създаване условия за развитие на заложбите на децата в Ателиета по интереси /театър, танци, изобразително изкуство, журналистика, музика, енциклопедични знания, компютърна грмотност/

Ние се стремим да осигурим топла и стимулираща среда за развитието на всяко дете, да му дадем много знания, умения с които да отговорим на високите изисквания и предизвикателства на новия век.

Училището е основано с амбицията българските деца да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи, мислещи и творчески личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на детето, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване.

 

 

 

Заповед №РД14-24/20.05.1997г. – Частно Начално училище с ранно чуждоезиково обучение.

Заповед №РД14-62/24.06.1999г. – Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение.

Учредител и член на Българската асоциация на частните училища.   

Член на Българската асоциация за качествени езикови услуги.