Прием на ученици в частно училище "Д-р Петър Берон"

ЧОУ „Д-р Петър Берон” – с ранно чуждоезиково обучение приема ученици за първи и подготвителен клас на учебната 2024/25 г. от 01 ноември 2023 г.  до запълване на местата.

 

     Необходими документи за прием:

1. Заявление за кандидатстване. Заявлението може да се подаде лично в училище или на електронната поща: priem.chou@gmail.com   изтегли тук

2. Индивидуален разговор с родителите и определяне дата за тест.

Детето прекарва в училището един традиционен ден с останалите поканени деца, запознава се с тях и участва в учебните занимания. В този ден се провежда и тестът за училищна готовност за 1 клас и тестът за ПУК. Този пробен ден в училище се заплаща 50 лв.

От 2 до 7 клас нови ученици се приемат при наличието на свободни места. Кандидатите полагат изпити по български език и литература, математика и английски език.

Необходими документи за прием:

1. Заявление за кандидатстване;

2. Медицински картон;

3. Акт за раждане;

4. Документ за завършен клас;

5. Удостоверение за преместване

Повече информация за кандидатстване на телефон  0879070270- Мартин Иванов - психолог, 0889774057- администрация, 0888576774- Зам.директор; 0888774050- Директор